Je kunt energie besparen door de verwarming lager te zetten, of door het huis te isoleren. Maar je kunt ook energie besparen samen met de buren. Dat is sneller. En gemakkelijker. Wil je weten hoe? Lees verder.

Besparen

Opwekken

Je kunt energie opwekken door zonnepanelen op je eigen woning te leggen, maar je kunt ook samen met de buren zonnepanelen leggen in het land of op het dak van een bedrijfpand. Wil je weten hoe en waarom? Lees verder.

Overstappen

Kies als inwoner van Groningen voor groene stroom van een energie-coöperatie en werk mee aan een toekomstbestendig Groningen.

 

Stap over op Energie VanOns

Dorps-enquête Onderdendam

De werkgroep heeft, zoals eerder in het Neisjoagertje gemeld, een gemeenschappelijke uitdaging voor ons dorp bedacht en die luidt als volgt: alle huizen in Onderdendam besparen in 2030 minstens 25 % op hun energieverbruik! Daarmee zetten we een belangrijke eerste stap in de energietransitie die moet leiden tot minder CO2 uitstoot en uiteindelijk in 2050 naar een aardgasvrij dorp. Het gaat alleen lukken als we komende jaren ook echt aan de slag gaan. De Werkgroep wil u daarbij helpen. Doel van deze enquête is om meer inzicht te krijgen in wat u belangrijk vindt en waar u de meeste behoefte aan heeft om de doelstelling om energie (en kosten) te besparen te bereiken. De uitkomsten zullen worden gedeeld op de dorpsbijeenkomst over dit onderwerp op 22 september, ’s avonds om 20.00 uur in het Dorpshuis.

Hieronder vindt u de knop waarmee u toegang krijgt tot de dorps enquête van Onderdendam over energie van de Werkgroep Onderdendam Aardgasluw.

Communicatiemedewerker gezocht