Goede Start Training

Initiatiefnemers zijn koplopers, zij zijn voorvechters van duurzaamheid. Voor initiatiefnemers is het betrekken van middengroepen belangrijk, want je hebt een meerderheid nodig voor een geslaagd wijkenergieplan of voor een goede businesscase. Hoe bereik je als koploper de middengroepen? Om nieuwe initiatieven op weg te helpen, hebben we de Goede Starttraining ontwikkeld waarin we onderzoeken hoe initiatieven hun buurtgenoten enthousiast krijgen voor de plannen die zij hebben.

Goede Start Training bestaat uit drie sessies van 1,5 uur. In de eerste sessie onderzoeken we hoe we de middengroepen kunnen betrekken bij lokale energieprojecten. Het doel is om ruimte voor ze te maken. Allereerst binnen de eigen coöperatie of het eigen team van initiatiefnemers. In de tweede sessie splitsen we de groep in twee. De ene helft van de groep maakt een plan van aanpak voor het energieproject.

De andere groep houdt zich bezig met gedragsverandering. We bekijken welke factoren van invloed zijn op gedrag, zodat we daar rekening mee kunnen houden bij het vergroten van draagvlak voor energieprojecten. In de laatste sessie van de Goede Starttraining doorlopen we de klantenreis die TNO opstelde voor aardgasvrij wonen (Aardgasvrij wonen: drijfveren en barrières van bewoners , TNO, 2019) . We bespreken welke stappen uit de klantenreis ook van toepassing zijn voor beslissingen die bewoners nemen over isolatie of energie opwekken. Voor elke stap  stellen we een communicatieplan op. Na de Goede Starttraining hebben de initiatieven een plan van aanpak en een communicatieplan op zak, zodat zij goed voorbereid zijn voor hun energieproject.