MANIFEST ZONNEPARKEN NOORD-NEDERLAND

7 vuistregels voor overheden en ontwikkelaars

Onderstaande manifest komt van EnergieVanOns, de Natuur en Milieufederatie Drenthe, de Natuuren Milieufederatie Groningen, De Friese Milieufederatie, De Groninger Energiekoepel,Ús Koöperaasje en De Drentse Koepel Energie Initiatieven. We roepen andere partijenzoals gemeenten en ontwikkelaars op om dit manifest ook te onderschrijven.