• Persbericht Waddenfonds 4 juni 2019

Waddenfonds investeert ruim € 4 miljoen in tien nieuwe projecten


Het Waddenfonds stelt ruim € 4 miljoen aan subsidie beschikbaar voor tien nieuwe projecten in het Waddengebied. Met deze bijdrage wordt een totale investering van € 10,2 miljoen mogelijk gemaakt in de drie Waddenprovincies. De projecten die financiële steun van het Waddenfonds ontvangen hebben betrekking op cultuur, natuur, toerisme en duurzame energie. Na de zomer start het Waddenfonds een nieuwe subsidieregeling voor ondernemers, organisaties en lokale overheden in het Waddengebied.

Voor de verduurzaming van de energievoorziening van toeristische verblijfplaatsen op Terschelling trekt het Waddenfonds € 268.000,-- uit. Ook het Groninger dorp Kantens krijgt voor een duurzaam energieproject een subsidie van in totaal € 449.994,--. Daarmee kan op een innovatieve manier gewonnen energie in het dorp worden opgeslagen voor later gebruik. Levering aan het elektriciteitsnet is dan niet langer nodig. Ook komt er voor een pilot met natuurlijke slaperdijken in Groningen € 488.243,-- beschikbaar uit het Waddenfonds. Het project richt zich op het verbeteren van de natuur rond de landinwaartse slaperdijken. Voor een project van Staatsbosbeheer dat de natuur en toerisme rond de keileemheuvel de Hoge Berg op Texel moet verbeteren wordt een subsidie van € 484.000,-- toegekend. Het derde natuurproject dat financiële steun krijgt richt zich op de bestrijding van boomziekten in Groningen en Friesland. De Iepenwacht krijgt daarvoor € 443.000,--. Met dat bedrag kunnen onder andere 2700 nieuwe bomen in het Waddengebied worden geplant.

De andere projecten die subsidie ontvangen richten zich op cultuur en toerisme. Voor de bouw van een nieuw Terpeninformatiecentrum bij de terp van Hogebeintum heeft het Waddenfonds een aanvraag van € 500.000,-- gehonoreerd. Daarnaast investeert het Waddenfonds in de herbouw van een korenmolen op Vlieland (€ 495.000,--), een visserijmuseum in Termunterzijl (€ 317.000,--) en een groot kunstwerk van Sense of Place in de vorm van een pier van 330 meter voor de kust van Wierum (€ 475.795,--). Tenslotte draagt het Waddenfonds € 150.000,-- bij aan een initiatief van het Reddingmuseum in Den Helder, waarbij bezoekers onder andere via virtual reality mee kunnen doen aan een reddingsactie.

De subsidieverstrekking van het Waddenfonds voor deze tien projecten is gebaseerd op het advies van een externe deskundigencommissie, die alle ingediende subsidieaanvragen heeft beoordeeld. De projecten die een subsidie ontvangen, hebben betrekking op een of meerdere thema’s waar het Waddenfonds in investeert. Die thema’s zijn Natuur, WCL (Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling), Bodem, water, licht en geluid, Duurzame recreatie en toerisme, Verduurzaming energiehuishouding, Duurzame waddenhavens, Duurzame visserij en Duurzame agrarische sector. In de tweede helft van dit jaar start een derde subsidieronde voor alle thema’s van het Waddenfonds. Projecten die eerder zijn afgewezen, kunnen in aanmerking komen voor een herkansing. Ook is er voor nieuwe projecten de mogelijkheid een subsidieaanvraag in te dienen.

Hier vind je meer informatie over de tien gehonoreerde projecten.

Voor vragen n.a.v. dit persbericht kunt u contact opnemen met Geert Boesjes van het Waddenfonds, T 06 - 50 2410 50.

44 keer bekeken0 reacties

*Vanwege COVID-19 tijdelijk alleen bereikbaar via infomail of initiatiefbegeleider.* 

Je kunt altijd op afspraak langskomen. Ons adres is:

Atoomweg 6B ​

9743 AK Groningen.

 

Telefoonnummer: 050 2115199
E-mail: info@grek.nl
E-mail aanmeldingen: aanmelden@grek.nl

Geopend op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tussen 09:00 en 17:00 uur.

KvK nummer: 58808663

Bank: NL76TRIO0197740251

Bestuur:
Ben Verwey (Voorzitter)
Brenda Harsveld (vicevoorzitter)

Eric Bakker (Penningmeester)

Martijn Wiersema (Secretaris)

Karin Prins (Participatie) 

E-mail t.b.v. het bestuur graag naar info@grek.nl t.a.v. bestuur.
E-mail t.b.v. RES graag naar Brenda Harsveld,  brenda.harsveld@grek.nl

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook App Icon
  • Twitter Social Icon